#

Faktoringa kompānija Factoreal

Grupas finanšu investīciju objekts — kompānija Factoreal, ir vienīgā kompānija Latvijā, kura specializējas starptautiskajā faktoringā. Factoreal ir daļa no Factors Chain International — globāla pasaules faktoringa tīkla, kurš apvieno vairāk nekā 400 vadošās faktoringa kompānijas vairāk nekā 90 pasaules valstīs.

Factoreal piedāvā finanšu pakalpojumu kompleksu, aizpildot naudas resursu trūkumu no rēķina iesniegšanas brīža līdz tā apmaksas termiņam, tādā veidā nodrošinot kapitāla apritei un biznesa attīstībai nepieciešamo naudas plūsmu.

Faktoringa izmantošana ļauj minimizēt finanšu riskus, palielināt pārdošanas apjomus, apgūt jaunus tirgus, paplašinot pārdošanas ģeogrāfiju. Factoreal ir viena no nedaudzajām kompānijām Baltijā, kura darbojas pēc divu faktoru modeļa FCI, tādējādi panākot augstu apgrozāmo līdzekļu papildināšanas operativitāti.