#

EVA

EVA (Eye & Vision Analyzer) — revolucionāra automatizēta integrēta sistēmа redzes novērtēšanai.

EVA izmēra 75 redzes parametrus 15 minūtēs (tas ievērojami pārsniedz šai industrijai tradicionālos 6 parametrus 30 minūšu laikā) un bez tradicionālajiem izpētes veidiem izmanto sistēmas papildus iespējas – redzes funkciju analīzi, diagnostiku un terapiju.

Projekta mērķis — īstenot radikālu EVA evolūciju, lai, izpētot citas ar redzi saistītās smadzeņu funkcijas, izmantotu šo informāciju kompleksās diagnostikas veikšanai un terapijai šādās sfērās::

  • neirofizioloģiskā diagnoze (neirooftalmoloģija)
  • neiropsiholoģiskā diagnoze (piemēram, disleksija, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms (ADD) u.c.)
  • neirodeģeneratīvo patoloģiju sākotnējā diagnostika (tādu kā Parkinsona, Alcheimera slimība, skleroze, ALS u.c.)
  • uzvedības terapija.